BẢNG GIÁ

GÓI CHỤP MẸ BẦU 1

Giá : 1.799.000 VND

– 100 Files Gốc
– 10 Files Photoshop
– 10 Ảnh 15×21
– 1 Trang Phục
– Thời gian chụp 60 phút
– Không áp dụng chụp Gia Đình

GÓI CHỤP MẸ BẦU 2

Giá : 2.499.000 VND

– 150 Files Gốc
– 15 Files Photoshop
– 15 Ảnh 15×21
– 1 Ảnh ép gỗ 30×40
– 2 Trang Phục
– Được chụp chung với Chồng
– Hỗ trợ Makeup
– Có xe hơi đưa đón 2 chiều, chỉ tính trường hợp studio gần nhất, không áp dụng khách ở tỉnh và của đối tác.

GÓI CHỤP MẸ BẦU 3

Giá : 3.499.000 VND

– 200 Files Gốc
– 20 Files Photoshop
– 20 Ảnh 15×21
– 1 Ảnh ép gỗ 50×75
– 3 Trang Phục
– Được chụp ảnh Gia đình (tối đa 3 người)
– Hỗ trợ Makeup
– Có xe hơi đưa đón 2 chiều, chỉ tính trường hợp studio gần nhất, không áp dụng khách ở tỉnh và của đối tác.

GÓI CHỤP MẸ BẦU 4

Giá : 4.299.000 VND

– 300 Files Gốc
– 30 Files Photoshop
– 30 Ảnh 15×21
– 1 Ảnh Pha lê 60×90
– 1 Suất Makeup miễn phí (có thể quy đổi thành album photobook 21×30)
– 4 Trang Phục
– Được chụp ảnh Gia đình (tối đa 5 người)
– Có xe hơi đưa đón 2 chiều, chỉ tính trường hợp studio gần nhất, không áp dụng khách ở tỉnh và của đối tác.